CCNPآموزش شبکه

MST یا Multiple Spanning Tree Protocol چیست؟

MST یا Multiple Spanning Tree Protocol چیست؟

MST یا Multiple Spanning Tree Protocol | همانطور که به یاد دارید PVST به ازای هر vlan یک Instance از stp را به صورت جداگانه فقط برای آم vlan ایجاد مینماید، این امر زمانی که به طور مثال شما در شبکه خود از تعداد زیادی vlan استفاده میکنید همیشه مفید نیست و سوئیچ ها بار کاری زیادی را متحمل میشوند، مخصوصا زمانی که عملیات Per Vlan STP به صورت کاملا تکراری و بی مورد انجام میگیرد تعریف و راه اندازی MST برای این منظور بسیار کارآمد میباشد.

به مثال زیر توجه کنید:

Multiple Spanning Tree Protocol یا MST
Multiple Spanning Tree Protocol یا MST

در شکل شبکه ای را مشاهده میکنید با دو vlan به نام A و B ، همانطور که با رنگ تفکیک کرده ایم برای اینکه ترافیک از vlan A و یا Vlan B بخواهد از سوئیچ Access به سوئیچ Core برسد لازم است یک مسیر به صورت root و مسیر دوم به صورت backup برای مسیر اصلی انتخاب شوند. این عملیات هم برای vlan A و هم برای vlan B به صورت Instance های جداگانه در STP تعریف میگردد.

این درحالی است که میتوان به دلیل تشابه رفتار سوئیچ در مورد هر دو vlan از یک Instance برای stp استفاده نمود تا بار کاری و پردازشی سوئیچ کاهش یابد، در اینجا تعریف و راه اندازی MST یا Multiple spanning tree protocol مورد نیاز است تا با ترکیب instance های مشابه در stp بار کاری و پردازشی سوئیچ را کاهش دهد.

دو موضوع در اینجا اهمیت دارد :

  1. شناسایی تعداد STP Instance های مورد نیاز
  2. شماره vlan هایی که میتوانند در یک Instance به صورت گروهی تعریف شوند.

MST Regions

هنگامی که تعداد سوئیچ ها به طور مثال در لایه access شبکه زیاد میشود شما نیاز به بخش بندی mst دارید و البته در لایه ای بالاتر مثل Core هم نیاز به تقسیم بندی بخش های mst داریم ولی با تعداد کمتر، شما با تعریف MST Regions در واقع تعاریف مربوط به هر بخش شبکه را که مختص همان بخش در زمینه STP میباشد ، برای آن region تعریف میکنید حتی ممکن است اندازه شبکه در حدی باشد که تعریف یک region کافی باشد.

چگونگی تعریف MST regions

براای معرفی MST Regions نیاز به تعریف سه  خاصیت  مختلف داریم:

  1. تعریف نام MST (حداکثر 32 حرف)
  2. تعریف Revision Number (بیت 0 تا 65535)
  3. اضافه کردن vlan ها به این Instance (حداکثر 4096 vlan)

MST BPDU

طبیعی است که اطلاعات 3 بخش ذکر شده بالا توسط پکت های BPDU در شبکه پخش میشود و این پکت توسط سوئیچ هایی که از MST Region یکسان با این BPDU استفاده میکنند ، مورد پذیرش قرار گرفته و با یکدیگر تبادل دیتا می نمایند.

اگر اطلاعات موجود در پکت BPDU دریافت شده متعلق به Region دیگری باشد، توسط سوئیچ drop میشود.

توجه داشته باشید که اطلاعات کل vlan ها در پکت BPDU ارسال نمیشود (ممکن است تعداد vlan ها زیاد باشد) و از اطلاعات ذخیره شده در قسمت vlan های موجود در این Region ، اصطلاحا Hash ی ایجاد میشود که بتوان از طریق BPDU به آسانی ارسال شود.

توضیحات بیشتر در مورد ارتباط با CST

در نظر بگیرید شبکه ای که هم شامل CST است و هم MST در آن فعال است، در این موقعیت همانطور که مطابق شکل زیر مشاهده میکنید از دید CST ، یک MST Region به صورت کلی یک سوئیچ دیده میشود و در واقع Instance ی به نام IST یا Internal spanning tree در MST Region ایجاد میشود که در هنگام ارتباط با سوئیچی که در وضعیت CST میباشد ، Region را به صورت یک سوئیچ مجازی به آن نشان میدهد.

MST Region with CST
MST Region with CST

شما میتوانید حداکثر 16 IST را در یک region داشته باشد، از شماره 0 تا 15 و شماره صفر به صورت پیش فرض همیشه موجود است. در شکل زیر شما 2 Instance از MST را در شبکه مشاهده میکنید:

MST Region with multiple Insance
MST Region with multiple Insance

ارتباط MST Region با +PVST

اگر BPDU های دریافت شده شامل بیش از یک vlan باشد، MST متوجه وضعیت PVST سوئیچ مجاور میشود و از این طریق با آن ارتباط برقرار میکند، در این موقعیت MST برای همه vlan های سوئیچ مقابل که به صورت PVST کار میکند، MST Instance را ارسال مینماید.

تنظیمات MST

1- فعال کردن MST :

Switch(config)#spanning-tree mode mst

2- رفتن به وضعیت configuration برای اعمال تغییرات در MST :

Switch(config)#spanning-tree mst configuration

3- انتخاب یک نام برای  MST Region :

Switch(config-mst)# name [Nextadmin]

4- انتخاب Revision Number :

بهتر است از صفر شروع کنید تا هر بار پس از تغییرات در MST این عدد را یک واحد اضافه کنید :

Switch(config-mst)#revision version

5- در این قسمت vlan ها را به شماره Instance مورد نظر اختصاص میدهیم :

Switch(config-mst)#instance instance-id  vlan  vlan-list

instance ID بین 0 تا 15 و VLAN-List میتواند تا 4096 Vlan را تعریف کنید. اگر این دستور را وارد کنید همه Vlan ها وارد instance شماره صفر میشوند.

6- نمایش تغییراتی که شما قرار است در MST ایجاد کنید :

Switch(config-mst)#show pending

7- خروج از وضعیت Configuration :

Switch(config-mst)#exit

نکته : زمانی که شما تعریف و راه اندازی MST را بر روی یک سوئیچ فعال مینمایید وضعیت +PVST غیر فعال شده و سوئیچ به حالت RSTP تغییر وضعیت میدهد. اگرچه MST با سوئیچی که +PVST بر روی آن فعال است میتواند ارتباط برقرار کند ولی به طور همزمان روی یک سوئیچ نمیتوان هر دوی آنها را فعال نمود.

سایر تنظیمات MST

تقریبا سایر تنظیمات مشابه STP میباشد و مطابق جدول زیر قابل تنظیم هستند :

MST Region config
MST Region config
Shares:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *