ارتباط MST Region با +PVST

CCNP

MST یا Multiple Spanning Tree Protocol چیست؟

MST یا Multiple Spanning Tree Protocol | همانطور که به یاد دارید PVST به ازای هر vlan یک Instance از…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا