Python

F-Strings در پایتون و درست کردن برنامه BMI Calculator

F-strings، که به آنها Formatted String Literals نیز گفته می‌شود، یک روش نوین برای فرمت کردن رشته‌ها در پایتون است. این ویژگی برای اولین بار در نسخه 3.6 پایتون ارائه شد. با استفاده از f-strings، می‌توانید به راحتی مقادیر متغیرها، اعداد و عبارت‌های دیگر را درون یک رشته قرار دهید.

نحوه استفاده از f-strings

برای استفاده از f-strings، شما باید قبل از رشته خود حرف f یا F قرار دهید. سپس، می‌توانید مقادیر متغیرها یا عبارت‌ها را درون {} قرار دهید. این مقادیر در زمان اجرا با مقدار واقعی آنها جایگزین می‌شوند.

بیایید یک مثال بزنیم:

name = "Ali"
age = 25

# Using f-strings to print the name and age
print(f"My name is {name} and I am {age} years old.")

خروجی:

My name is Ali and I am 25 years old.

در این مثال، مقادیر متغیرهای name و age در زمان اجرا با مقدار واقعی آنها در رشته جایگزین شده‌اند.

استفاده از عبارات در f-strings

شما می‌توانید عبارات ریاضی، توابع و عبارات شرطی را نیز درون {} قرار دهید. مثال زیر را بررسی کنید:

x = 10
y = 20

# Using an expression inside f-string
print(f"The sum of {x} and {y} is {x + y}.")

خروجی:

The sum of 10 and 20 is 30.

در این مثال، عبارت x + y درون {} قرار داده شده است. در زمان اجرا، این عبارت ارزیابی می‌شود و جواب آن در رشته جایگزین می‌شود.

قالب‌بندی در f-strings

شما همچنین می‌توانید از قابلیت‌های قالب‌بندی رشته‌ها در f-strings استفاده کنید. مثلا، می‌توانید اعداد را با تعداد خاصی از ارقام اعشار چاپ کنید:

pi = 3.14159

# Formatting with f-string
print(f"The value of pi up to 2 decimal places is {pi:.2f}.")

خروجی:

The value of pi up to 2 decimal places is 3.14.

در این مثال، با استفاده از :.2f درون {}, مقدار pi را با دو رقم اعشار چاپ کرده‌ایم.

ساخت برنامه BMI Calculator با پایتون

English: Chart showing body mass index (BMI) for a range of heights and weights in both metric and imperial. Colours indicate BMI categories defined by the World Health Organization; underweight, normal weight, overweight, moderately obese, severely obese and very severely obese.
English: Chart showing body mass index (BMI) for a range of heights and weights in both metric and imperial. Colours indicate BMI categories defined by the World Health Organization; underweight, normal weight, overweight, moderately obese, severely obese and very severely obese.
F-Strings در پایتون و درست کردن برنامه BMI Calculator
F-Strings در پایتون و درست کردن برنامه BMI Calculator

شاخص توده بدنی یا BMI (Body Mass Index) معیاری است که با استفاده از قد و وزن یک فرد برای ارزیابی وضعیت وزن او استفاده می‌شود. این ابزار ساده برای سنجش چاقی یا لاغری در میان جمعیت بزرگ بسیار مفید است. فرمول محاسبه BMI به صورت زیر است:

BMI = وزن (کیلوگرم) / قد^2 (متر)

Body Mass Index (BMI) is a person's weight in kilograms (or pounds) divided by the square of height in meters (or feet).
Body Mass Index (BMI) is a person’s weight in kilograms (or pounds) divided by the square of height in meters (or feet).

برنامه محاسبه BMI با استفاده از پایتون و F-Strings

می‌توانیم یک برنامه ساده با استفاده از پایتون بنویسیم که وزن و قد یک فرد را به عنوان ورودی دریافت کرده و شاخص توده بدنی او را محاسبه کند:

# Getting the weight and height from the user
weight = float(input("Please enter your weight in kg: "))
height = float(input("Please enter your height in meters: "))

# Calculating BMI
bmi = weight / (height ** 2)

# Displaying the result
print(f"Your BMI is {bmi:.2f}.")

در این برنامه، ابتدا وزن و قد کاربر را دریافت می‌کنیم. سپس با استفاده از فرمول BMI، شاخص توده بدنی را محاسبه می‌کنیم. در نهایت، با استفاده از f-string، BMI را با دو رقم اعشار چاپ می‌کنیم. دقت کنید که با استفاده از :.2f درون {}، مقدار bmi را با دو رقم اعشار نمایش داده‌ایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا