AAA چیست

AAA چیست
سیسکو

AAA چیست؟

AAA شامل سه بخش Authentication (احراز هویت یا تایید اعتبار)، Authorization (تعیین مجوز یا سطح دسترسی) و Accounting (جمع آوری گزارش از فعالیت کاربران) می ­باشد. مکانیزمی است که به