ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

مجموعه فیلم های فارسی آموزش کامل دوره MCITP

0 دیدگاه

مهندسی شبکه های مایکروسافت یا MCITP که مخفف Microsoft Certified Information Technology Professional میباشد. داشتن مدرك MCITP به معنى داشتن مهارت و تسلط مورد تایید شركت مایكروسافت در زمینه شبكه هاى كامپیوترى مایكروسافت ( توپولوژیهاى…

ادامه خواندن