نرم افزار مجازی سازی: دانلود اخرین نسخه VMware vSphere 6.7 Update 2 – ESXi

در این پست میخواهیم آخرین نسخه از هایپروایزر شرکت VMware یعنی VMware vSphere 6.‎7 Update 2 همراه با تمام بروزرسانی های آن را قرار دهیم، همچین سعی می کنیم تمام ویژگی های VMware vSphere 6.7 را برای شما معرفی کنیم.