ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

آموزش CCNA : آشنایی با پروتکل BGP و پیاده سازی پروتکل eBGP در سیسکو

1 دیدگاه

BGP، پروتکل مسیریابی در اینترنت است که شیوه‌ی برقراری ارتباط بین روترها را تعیین می‌کند. روترها برای برقراری ارتباطات، همسایگی ایجاد می‌کنند. تعداد این همسایگی‌ها، بهترین عامل سنجش اعتبار و…

ادامه خواندن