پک آموزشی VMware vSphere 6.7 ، پیشرفته ترین بستر موجود برای مجازی سازی است . VMware vSphere ، مطمئن ترین بستر مجازی سازی برای پردازش ابری (Private cloud) نسخه Hypervisor (سروری) آن در واقع VMware ESXi ، مطمئن ترین از جنبه کارایی و امنیت بالا و مقیاس پذیری در میان رقیبان خود است.

پک آموزشی VMware vSphere 6.7 به زبان فارسی (نسخه 2019)

پک آموزشی VMware vSphere 6.7 به زبان فارسی (نسخه 2019)

پک آموزشی VMware vSphere  به زبان فارسی

این دوره به صورت کاملا عملی طبق سرفصل های دوره VMware vSphere 6.7 تدریس شده

بخشی از فیلم های آموزشی دوره VMware vSphere 6.7

  • فیلم آموزش فارسی آشنایی با قابلیت و توانمندیهای VMware vSphere 6.7 به زبان فارسی
  • فیلم آموزش فارسی نصب ESXi 6.7 و همچنین پیاده سازی و پیکربندی ماشین های مجازی در VMWare vSphere 6.7

سر فصل دوره VMware vSphere 6.7

قسمت اول:

معرفی دوره های مجازی سازی و دوره ای که ای که قراره شروع کنیم و موضوعات مربوط به این دوره به همراه تعریف کلی از انواع مجازی سازی و اجزا آن

قسمت دوم:

مواردی که در  این قسمت صحبت شده:

1. تعریف انواع Hypervisor ها

2. معرفی Hands On Lab شرکت VMware و نحوه کار با آن

3. نصب ESXI به صورت معمولی و حرفه ای همراه با Script  نوسی و Automatic کردن بعضی از تنظیمات

4. نحوه کار با کنسول DCUI از طریق SSH به ESXI

و..

قسمت سوم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. بررسی توپولوژی شبکه ای که قراره در این دوره باهم کار کنیم

2.  معرفی محصول Vcenter  سرور و انواع نصب آن هم در VMware Workstation هم بر روی سرور واقعی

3. نحوه Add کردن Host ها به داخل Vcenter سرور

4. بررسی قابلیت LockDown mode نحوه فعال و غیر فعال کردن آن

5. معرفی نرم افزار Winscp و نحوه کار با آن

و..

قسمت چهارم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. شروع کار با VSS ها یا Standard Switch ها و تعریف انواع کارت شبکه های فیزیکی و مجازی داخل VMware

2. نحوه ایجاد یک VSS و نحوه Add کردن VMNIC های سرور به آن

3. ایجاد یک VMkernel port و بررسی Service Label ها و نحوه IP دهی به آن و همچنین تست VMkernel های ساخته شده

4. نحوه ایجاد Port Group ها و متصل کردن آن ها به Virtual Machine ها

5. بررسی تنظیمات VSS ها و بررسی دلایل زیاد کردن یا کم کردن بحث MTU

6. بررسی قابلیت های Promiscuous mode ، MAC address Changes ، Forged transmits و بررسی سناریو های مختلف جهت استفاده آن ها

7. بررسی قابلیت Traffic Shaping

و..

قسمت پنجم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. بررسی انواع روش های Teaming و Load Balancing در VSS ها و بررسی سناریو های مختلف جهت استفاده آن ها همچنین نکته های مهم جهت تنظیمات Switch های فیزیکی سازمان

2. بررسی نحوه استفاده و مدیریت VMNIC ها جهت بحث Failover و Load Balancing

قسمت ششم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. بررسی و تست قابلیت Promiscuous mode در سناریو عملی

2. بررسی و تست Failover در VSS ها

و..

قسمت هفتم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. معرفی VDS ها یا Virtual Distributed Switch ها همچنین دلیل استفاده آن ها در Topology و مفاهیم مربوط به آن

2. نحوه ایجاد VDS ها و مدیریت تعداد Uplink آن ها با توجه به تعداد VMnic های موجود بر سرور ها

3. نحوه Add کردن ESXI ها به VDS ها و مدیریت آن ها

4. نحوه اضافه کردن VMNIC ها به VDS ها به عنوان Uplink

5. نحوه انقال VMkernel های موجود بر روی VSS ها به VDS ها بدون از دست دادن  ارتباط با ESXI ها

6. ایجاد Port Group و متصل کردن آن به Virtual Machine ها همچنین نحوه Trouble Shoot این Port Group ها در هنگام معرفی Uplink  اشتباهی به آن

7. بررسی قابلیت Network Restore Option در کنسول ESXI نحوه استفاده آن

8. نحوه انتقال VMkernel های موجود بر روی VDS ها به VSS بدون قطع ارتباط

و..

قسمت هشتم:

1. بررسی Port ID ها در VDS ها

2. بررسی Port Binding در VDS ها

3. بررسی انواع Port Allocation و test آن ها

 4. بررسی قسمت Teaming and Failover در VDS ها

5. بررسی Traffic Shaping در VDS  ها

6. نحوه Config تنظیمات  Port Group ها به صورت یکجا و کلی به جای تنظیم کردن تک تک آن ها

و..

قسمت نهم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. تعریف قابلیت Raid و بررسی انواع آن به صورت کامل و دلیل استفاده هر کدام و مثال چنیدن سناریو برای هر کدام آن ها

2. معرفی چنیدن سایت جهت بررسی انواع Raid

و..

قسمت دهم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. مفاهیم اولیه مباحث Storage ها (DAS,SAN,NAS)

2. بررسی انواع Controller ها و دلیل استفاده آن ها

3. بررسی انواع هارد ها از نظر اندازه LFF  و SFF

4. بررسی انواع کابل های هارد

5. بررسی مفهوم SCSCI Command

6. بررسی انواع Card های مربوط به هارد ها جهت اتصال آن ها به سرور فیزیکی

7. بررسی مفهوم Enclosure و دلیل استفاده آن به همراه نحوه و نکات اتصال کابل های آن ها

8. بررسی انواع پروتکل ها در بحث Storage  

9. بررسی پورت های SFP

10. بررسی SAN Switch ها و دلیل استفاده آن ها

و..

قسمت یازدهم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. نحوه اضافه کردن Disk به  سرور های در حال کار و استفاده از تکنیک  Rescan Storageجهت شناختن هارد های جدید در ESXI

2. نحوه ایجاد Data store در ESXI و نکات مهم آن

3. بررسی VMFS و انواع ورژن های آن

4. مفاهیم Block Size و Space Reclamation به صورت دستی و Automatic و سناریو های استفاده آن ها

5. نحوه Resize کردن Disk های موجود بر روی ESXI ها مفاهیم Grow و Extent کردن آن به همراه پیاده سازی و تفاوت آن ها و نکات استفاده آن ها در سناریو های مختلف

و..

قسمت دوازدهم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. ادامه مباحث Storage ها و ایجاد یک SAN Storage در Windows Server برای استفاده آن در ESXI ها

2. بررسی Topology های مختلف جهت استفاده SAN Storage ها یا Storage های تحت شبکه

3. بررسی کارت های HBA

4. بررسی انواع نحوه اتصال به storage ها

5. بررسی مفاهیم آدرس های WWN ها و WWNN ها و WWPN ها

6. بررسی مفوهم LUN و LUN Masking

7. بررسی مفوهم Zoning در Storage ها

8. ایجاد ISCSI در ESXI ها جهت اتصال به SAN Storage ها و ایجاد یک VMkernel بر روی VDS ها و تعریف Port Binding

9. نحوه پیادده سازی استفاده دو Port جدا برای بحث Port Binding و انواع Load Balancing آن ها

10. ایجاد یک Data store از نوع Share شده از طریق اون SAN storage ساخته شده

و…

قسمت سیزدهم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. ایجاد NAS Storage بر روی Windows Server و اتصال آن به ESXI ها و بررسی سناریو های مختلف جهت استفاده Read Only NAS ها

2. بررسی قابلیت VVOL 

3. بررسی قابلیت VASA و نحوه تعریف Storage Provider و PE ها

4. معرفی VAAI

و..

 قسمت چهاردهم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. ساخت یک Virtual Machine و قرار دادن آن در یک Folder خاص در محیط Datacenter

2. بررسی انواع تکنولوژی های RAM در محیط  VMware :

1- TPS

2- Memory Ballooning

3- Compression

4- بررسی انواع SWAP (Guest OS Swap and Host Swap)

5. بررسی موارد Share, Reserve, Limit در تنظیمات RAM یک Virtual Machine

6. بررسی قابلیت Hot Plug Memory

و..

قسمت پانزدهم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. بررسی نحوه اختصاص دادن CPU به ماشن های محازی

2. بررسی Share, Reserve, Limit در تنظیمات CPU یک Virtual Machine

3. بررسی موارد Thin, Thick در VM

4. بررسی و دلیل استفاده از VAAI و Hardware Acceleration

5. بررسی انواع Disk Mode و دلیل استفاده آن

6. بررسی انواع Controller ها در تنظیمات VM

7. بررسی انواع Vnic های VM

8. نصب یک ویندوز سرور بر روی ESXI

و..

قسمت شانزدهم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. ادامه تنظیمات مربوط به Virtual Machine

2. نصب و راه اندازی یک Linux بر روی ESXI

3. نحوه نصب VMware Tools بر روی Windows و Linux

4. نکات مربوط به دیسک های مربوط به VM های لینوکسی از نظر مدیریتی

5. بررسی انواع فایل های یک VM و نکات مربوط به آن

6. بررسی قابلیت RDM و ISCSI initiator محدودیت ها و قابلیت های آن ها و بررسی سناریو های مختلف به همراه پیاده سازی آن ها

7. بررسی قابلیت NPIV

8. بررسی قابلیت های خوب VMXNET3

و..

قسمت هفدهم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. ادامه نکات مهم Virtual Machine ها

2. بررسی دقیق تر Swap ها و نحوه غیر فعال کردن آن ها

3. نحوه Monitor کردن Guest Memory

4. بررسی قابلیت Inflate و نحوه تبدیل Thin به Thick

5. بررسی مفهوم Migrate و انواع آن (Svmotion, Vmotion) و نکات مربوط به آن ها و نحوه اشکال یابی آن ها

6.  نحوه تغیر Virtual Disk Format از طریق Migrate

و..

قسمت هجدهم:

1. شروع مباحث Clustering و ایجاد یک Cluster

2. بررسی قابلیت های Clustering

3. بررسی کامل موارد مربوط HA

4. بررسی قابلیت Host Response

5. بررسی مفهوم Response for host Isolation

6. بررسی قابلیت APD و PDL

7. بررسی قابلیت VM Monitoring

8. بررسی قابلیت Admission Control  و بررسی انواع آن و سناریو های مختلف جهت استفاده آن ها

9. بررسی کامل قابلیت Slot Policy و نحوه کار کردن با آن

10. بررسی مفوهم Maser و Slave در Clustering

11. بررسی دستورات مهم در قسمت Advance Option

12. Test کامل قابلیت HA

و..

قسمت نوزدهم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. بررسی قابلیت DRS و نکات مربوط به آن ها به همراه Test

2. بررسی قابلیت VM Distribution و دستورات مهم آن در قسمت Advance Option

3. بررسی مفاهیم مربوط به Active Memory و Consume Memory

4. بررسی قابلیت Affinity Rule ها و نحوه کار با آن همچنین نکات مربوط به آن ها

5. بررسی قابلیت VM Override

و..

قسمت بیستم:

1. بررسی قابلیت DPM و نکات مربوط به آن همچنین نحوه کارکرد آن

2. بررسی DPM Level ها و DRS Level ها و تاثیرات آن ها بر روی هم

3. بررسی قابلیت Demand Capacity Ratio Target و Demand Capacity Ratio Tolerance Host

4. بررسی قابلیت HA Proactive و نحوه کارکرد آن

5. بررسی مفاهیم Quarantine Mode و Maintenance Mode و مقایسه آن ها

6. بررسی مفهوم Moderate Degration و Severe Degration

7. بررسی قابلیت EVC و دلیل استفاده آن

و..

قسمت بیست و یکم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. بررسی کامل و پیاده سازی قابلیت Host Profile

2. بررسی کامل و پیاده سازی قابلیت Auto Deploy

3. بررسی مفوهم Dump Collector و راه اندازی آن

و..

قسمت بیست و دوم:

مواردی که در این قسمت صحبت شده:

1. بررسی کامل Virtual Disk ها و نحوه اشکال یابی آن ها

2. بررسی Resize کردن دیسک های مجازی Grow کردن یک Virtual Disk  یک VM و نحوه Shrink کردن آن

3. نحوه نجات دادن دیسک VM ها در مواقع خراب شدن آن ها

4. نحوه تبدیل Thick به Thin بدون استفاده از Vmotion یا Svmotion

5. بررسی قابلیت Clone و پیاده سازی آن

6. بررسی قاب

پک آموزشی VMWare VCP 550 به زبان فارسی

پک آموزشی VMWare VCP 550 به زبان فارسی

پک آموزشی VMWare VCP  به زبان فارسی

این دوره به صورت کاملا عملی طبق سرفصل های دوره VCP تدریس شده

بخشی از فیلم های آموزشی دوره VMware vSphere 5.5

  • فیلم آموزش فارسی آشنایی با قابلیت و توانمندیهای VMware vSphere 5.5 به زبان فارسی
  • فیلم آموزش فارسی نصب ESXi 5.5 و همچنین پیاده سازی و پیکربندی ماشین های مجازی در VMWare vSphere Client 5.5
  • فیلم آموزش فارسی Configure نمودن VMware vSphere Client 5.5
  • فیلم آموزش فارسی نصب و راه اندازی vCenter Server 5.5 Update 2 بر روی Windows Server 2012 R2
  • فیلم آموزش فارسی نصب و راه اندازی vCenter برای Network هایی با Scale بزرگ و یا DataCenter ها به همراه SQL Server 2014
  • فیلم آموزشی فارسی نصب و راه اندازی OpenFiler به عنوان Share Storage برای ESXi Server ها
  • فیلم آموزشی فارسی آپگرید VMware vSphere به ورژن های جدید تر

بر پاسازی سرورها به وسیله ESXi نه تنها بودجه سازمان شما را حفظ نموده بلکه مجازی سازی سرورها حقیقتا به مراتب ایمن تر ، مناسب تر می باشد و همچنین زمان کمتری را برای تصحیح اشکالات نسبت به سرورهای واقعی از شما به هدر می دهد.

قادر به ایجاد Data Center های خواهید بود که از درجه بالایی از Performance ، Scalability، Reliability برخوردار هستند.

برخی از مباحث مجازی سازی VMware vSphere 5.5 :

1- مقدمه‌ای بر مجازی سازی و گواهینامه‌ شرکت VMware

2- نصب و پیکربندی ESXi Server و vSphere Client

3- مباحث پیشرفته VMware vSphere Client

4- نصب و پیکربندی Simplified vCenter Server

5- نصب و پیکربندی Advanced vCenter Server

6- نصب و پیکربندی OpenFiler

7- پیکربندی سوئیچ‌های استاندارد یا vSS وسویچ های توزیع شده یا vDS

8- ایجاد کلاستر و پیکربندی Feature های کلاسترینگ DRS , vMotion , SDRS , DPM

9- طرح‌ریزی و اجرای High Availability یا HA و Flout Tolerance یا FT

10- ایجاد و مدیریت Resource Pool , NIOC , SIOC

11- نصب و پیاده سازی vSphere Update Manager

12- نحوه ایجاد و پیکربندی Storage API ها

13- آشنایی با vSphere Power CLI , vSphere CLI , Putty , Other Command Line Options

14- آشنایی با نحوه نصب و پیکربندی ESXi Server از راه دور با قابلیت Auto Deploy Server

15- پشتیبان‌گیری و بازگردانی ماشین‌های مجازی با کمک vSphere Data Protection 5.8

16- آشنایی با نحوه تبدیل ماشین های فیزیکی به Virtual Machine

17- مدیریت Clone ، VM Template ، vApp و تنظیمات ماشین های مجازی

18- آشنایی با قابلیت ها و توانمندیهای VMware vCenter Server

19- نحوه ایجاد و پیکربندی vCenter Server Appliance

20- آشنایی با ابزار ذخیره سازی vSphere Storage Appliance

21- آشنایی با قابلیت های vFlash و نحوه پیکربندی آن

22- آشنایی با قابلیت های vSAN و نحوه پیکربندی آن